Εκδοση Κοινοχρήστων

Αναλαμβάνουμε την έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών με την βοήθεια του πιο ευέλικτου προγράμματος της αγοράς Dapanh.NET

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από την ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για τον ακριβή υπολογισμό των κοινοχρήστων.


Συγκεντρωτική κατάσταση

Ειδοποίηση Πληρωμής Κοινοχρήστων

Απόδειξη Ενοικου

Απόδειξη Ιδιοκτήτη

Ανάλυση Θέρμανσης. Αναλυτική κατάσταση υπολογισμού θέρμανσης για να γνωρίζετε τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της θέρμανσης.

Αποδείξεις Εφορίας

Δυνατότητα Αποστολής ειδοποίησης με eMail

 

DapanhApproved ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ