Η Εταιρία «PERFECT CLEAN» είναι μια εταιρία εξυπηρετήσεως κτιρίων - γραφείων με πολυετή προσφορά στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σε πολυκατοικίες.
Ιδρύθηκε από τον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟ, το 1997 σαν προσωπική εταιρεία.
Τα γραφεία της ήταν επί της οδού Χίου 44 ( Αθήνα ).
Το 2003 τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην οδο Ν.Μεταξά 14-16 ( Αθήνα), όπου βρίσκονταν εώς και τον Μάιο του 2011 και τελικώς μεταφέρθηκαν στην οδό Ψαρών 52 (Άγιος Παύλος).
Το 2006 η εταιρεία έγινε ομόρρυθμη, κράτησε την αρχική της ονομασία ( PERFECT CLEAN ) και ανέλαβε ουσιαστικό ρόλο ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως υπεύθυνος συντονισμού εργασιών.
Ο ιδρυτής  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΣ, έχει εργαστεί ως σύμβουλος οργάνωσης και περαίωσης εργασιών σε διάφορες εταιρείες εξυπηρετήσεων κτιρίων-πολυκατοικιών.
Την  πολύτιμη αυτή πολυετή εμπειρία του την έχει μεταφέρει σταδιακά στην PERFECT CLEAN με βασικές του αρχές την ΟΡΓΑΝΩΣΗ, την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.

  • photo1
  • photo2
  • photo3
  • photo4
  • photo5
  • photo6
  • photo7

Simple Image Gallery Extended